The
creative
entrepreneur

Tool

De Creative Entrepreneur tool defineert een begeleidingsproces op basis van tien eigenschappen die vastgelegd werden bij succesvolle creatieve ondernemers.

Wat maakt van iemand een creatieve ondernemer?

The creative entrepreneur beschrijft tien eigenschappen die wij bij CIDA – het Creative Industries Development Agency in het VK – vastgesteld hebben bij de succesvolle creatieve ondernemers met wie wij samenwerken.

We hebben alle eigenschappen zorgvuldig bekeken en geanalyseerd wat ze betekenen, hoe we ze herkennen, en hoe we ze gebruiken bij ons werk. 

In dit boekje stellen we deze eigenschappen zo voor dat ondernemers – die onafhankelijk werken of samenwerken met een adviseur – kunnen bekijken wat ze doen en hoe ze het doen, en kunnen nadenken over manieren waarop ze hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

Deze toolkit is vooral geschikt voor creatieve ondernemers in de beginfasen van hun activiteit. Het kan gaan om jonge mensen, maar ook om iemand die begint aan een tweede of derde carrière. Ze kunnen verschillende uitgangspunten hebben, maar ze zullen waarschijnlijk om een van de volgende redenen of om een combinatie van deze redenen een onderneming willen oprichten:

  • Omdat ze hun brood willen verdienen met hun creativiteit,
  • Omdat ze een mogelijkheid zien om hun gemeenschappen te ontwikkelen via hun creativiteit,
  • Omdat ze menen een idee te hebben dat schaalbaar en rendabel kan zijn.


Hoe werkt het?

De vaardigheden die bijdragen aan de ontwikkeling van een creatieve ondernemer zijn dezelfde als de vaardigheden die elke ondernemer zullen helpen. Maar het verschil schuilt in de grootste drijfveren van diegenen die een onderneming oprichten als resultaat van hun creativiteit. In wezen:

  • zijn ze eerder gemotiveerd door het werk zelf dan door het feit ‘dat ze zakendoen’,
  • laten ze zich eerder leiden door waarden dan door winst,
  • creëren ze eerder markten dan te reageren op marktbehoeften,
  • zijn ze conceptuele denkers.

De Creative Entrepreneur Toolkit erkent deze eigenschappen en creëert een structuur waarin ze met succes kunnen worden ontwikkeld.Voor de vaardigheden hebben we de terminologie overgenomen die algemeen wordt gebruikt in heel Europa, bijvoorbeeld in het Europese Kwalificatieraamwerk. Standaarden, elementen en indicatoren van effectieve prestaties bezorgen ons een middel om te beschrijven wat van ons verwacht wordt en wat we van onszelf verwachten.

Standaard: Een standaard beschrijft de vaardigheden, de kennis en het inzicht die vereist zijn om een bepaalde taak of job uit te voeren.
Elementen: Elke standaard bestaat uit elementen die verder illustreren wat de standaard betekent.
Indicatoren van effectieve prestaties: Dit zijn de manieren waarop we laten zien dat we het element niet alleen begrijpen, maar ook in de praktijk brengen. De indicatoren beschrijven wat u zou moeten kunnen doen om te voldoen aan de beschreven standaard.


Hierna volgt een voorbeeld van de manier waarop een adviseur die samenwerkt met een creatieve ondernemer de toolkit zou kunnen gebruiken:

Sessie 1 – inleiding tot de Toolkit
Adviseur en CO die samenwerken
De adviseur moedigt de creatieve ondernemer (CO) aan om zijn/haar bedrijfsplan door te nemen. Samen bekijken ze elke eigenschap kort. Bij de bespreking zorgt de adviseur ervoor dat de CO de standaard, de elementen en de indicatoren van elke eigenschap begrijpt.
De adviseur werkt samen met de CO om de waarden te definiëren.

CO die alleen werkt
De CO bekijkt de eerste twee of drie eigenschappen (Geleid door waarden; Conceptueel denken; Strategisch denken) en bereidt voorbeelden voor de indicatoren van effectieve prestaties voor – bv. ‘Toen ik besliste om deze opdracht te aanvaarden, was dat omdat ik wou werken met een bedrijf dat gelooft in eerlijke handel’.

Sessie 2
Adviseur en CO die samenwerken
De adviseur en de CO overlopen elke eigenschap die de CO voorbereid heeft. De CO geeft zijn/haar voorbeelden voor de indicatoren van effectieve prestaties. Tijdens de bespreking bepalen de adviseur en de CO of het voorbeeld een goede indicator van effectieve prestaties is, of dit een bevredigende indicator is, of dat de indicator nog verder moet worden ontwikkeld.

Goed: de CO begrijpt duidelijk wat de standaard en het element betekenen en kon een voorbeeld geven (indicator) van de manier waarop hij/zij dit verwezenlijkt
Bevredigend: de CO begrijpt de standaard en het element blijkbaar, maar kon geen voorbeeld geven van een indicator van effectieve prestaties
Te ontwikkelen: de CO begrijpt de standaard of het element niet helemaal en heeft hulp nodig om deze aspecten in verband te brengen met zijn/haar ervaring

Naast elke indicator staat een rooster dat onderverdeeld is in “goed, bevredigend en te ontwikkelen”. Als de adviseur en de CO de elementen doorgenomen hebben en beslist hebben welke domeinen ze verder willen ontwikkelen, kunnen ze het overzichtsformulier (op het einde van het boekje) gebruiken om de ontwikkeling te plannen.

CO die alleen werkt
De CO bekijkt de volgende twee of drie eigenschappen en bereidt voorbeelden van de indicatoren van effectieve prestaties voor.

Sessie 3
De sessies verlopen verder zoals hiervoor tot alle eigenschappen doorgenomen zijn en de adviseur en de CO een actieplan hebben opgesteld.

Follow-up
De adviseur en de CO komen overeen om na enige tijd samen te komen om de vooruitgang op te volgen en de indicatoren van effectieve prestaties te controleren.