The
creative
entrepreneur

About

Wie heeft de tool ontwikkeld?

 

 

 

 

The Creative Entrepreneur werd ontwikkeld door CIDA – het Britse Creative Industries Development Agency.

www.cida.org

Waarom werd deze tool ontwikkeld?

CIDA werkt al tien jaar samen met creatieve ondernemers en ontdekte dat diegenen die hun ambities waarmaken bijzondere eigenschappen hebben, en dat ze dankzij die eigenschappen succesvol zijn. Door deze eigenschappen te identificeren en duidelijk te formuleren kon CIDA de ontwikkeling van deze eigenschappen aanmoedigen en stimuleren bij nieuwe ondernemers en ondernemers die hun business willen ontwikkelen.

Voor wie werd deze tool ontwikkeld?

The Creative Entrepreneur werd ontwikkeld voor creatieve ondernemers in de beginfasen van hun activiteit. Het kan gaan om jonge mensen, maar ook om iemand die begint aan een tweede of derde carrière. Ze kunnen verschillende uitgangspunten hebben, maar ze zullen waarschijnlijk om een of meer van de volgende redenen een onderneming willen oprichten:

  • Omdat ze hun brood willen verdienen met hun creativiteit.
  • Omdat ze een mogelijkheid zien om hun gemeenschappen te ontwikkelen via hun creativiteit.
  • Omdat ze menen een idee te hebben dat schaalbaar en rendabel kan zijn.

Wie zou deze tool moeten gebruiken?

The Creative Entrepreneur definieert een proces dat het best gevolgd kan worden door de ondernemer die samenwerkt met een adviseur of consultant. De adviseur heeft de taak de ondernemer te begeleiden om problemen op te lossen, om hem/haar te helpen nadenken over de manier waarop hij/zij werkt en om de ontwikkeling van goede werkwijzen aan te moedigen.