GPS for
enterprises

Tool

GPS voor Ondernemingen is een eenvoudige maar effectieve brainstormmethode om ideeën te genereren. In groep ga je na hoe jouw organisatie kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen en trends. Je benut het creatieve potentieel binnen je onderneming – en dat van anderen- optimaal en doet zo ideeën op voor de toekomst.

Hoe werkt het?

Voor GPS voor Ondernemingen breng je een groep van 10 à 12 mensen bij mekaar. Kies voor mensen die verschillende functies uitoefenen: van directeur tot magazijnier, van HR-manager tot secretaresse. En nodig liefst ook enkele externen uit (kennisinstellingen, klanten, leveranciers,…). Zij kunnen zeer originele inzichten leveren.

Met deze groep ga je na hoe je met je organisatie kan inspelen op een aantal trends en ontwikkelingen die op het GPS-bord liggen.

Kan je nieuwe producten of diensten op de markt brengen, de marketing-aanpak verbeteren, nieuwe processen invoeren, het personeelsbeleid veranderen, een nieuw bedrijfsmodel ontwikkelen,…?

Een GPS-sessie bestaat uit 3 ronden

  • Ronde 1: genereren van ideeën rond het GPS-bord. In duo verzint men ideeën rond de trends en ontwikkelingen die op het bord liggen.
  • Ronde 2: selecteren van ideeën. Met de groep worden de beste ideeën gekozen.
  • Ronde 3: uitwerken van ideeën. In kleine groepjes werkt men de top-ideeën uit tot een projectfiche.

Na de sessie komt er best snel een verslag. Op basis hiervan kan na een weekje incubatietijd nog eens bekeken worden of men geen parels heeft laten liggen. Of dat de geselecteerde ideeën misschien toch niet zo fantastisch waren.

Timing

Een typische GPS-sessie duurt tussen de 2,5 à 3 uur. De meeste bedrijven die een sessie organiseren nemen er een halve dag voor. Op het einde van die 3 uren heb je een lijst van ideeën met reeds een eerste selectie en uitwerking van enkele top-ideeën.