Best
practices
handbook
for smes

Tool

De Best Practices Handbook for SMEs legt de basisconcepten van het bedrijfsbeheer uit aan alle ondernemers, ook zij zonder een specifieke opleiding bedrijfsbeheer.

Voor wie is de handleiding bestemd?

De handleiding voor goede managementpraktijken werd geschreven voor micro-ondernemingen en kmo’s die momenteel een groeiproces kennen en die deze fase met succes willen doorstaan, met het oog op de consolidatie van hun activiteiten.

Grote bedrijven werden niet opgenomen in dit onderzoek, aangezien hun problemen – net zoals hun eigenschappen – geacht worden van een andere aard te zijn.

De kmo’s kunnen actief zijn in elke activiteitensector, aangezien de hierin beschreven goede praktijken de basispijlers van een goede businessorganisatie vormen, ongeacht de activiteitensector.

Kmo-managers

Kmo’s draaien vaak rond producten waarvan de bedrijfsoprichter een perfecte kennis heeft. Maar deze persoon heeft vaak geen specifieke opleiding bedrijfsbeheer gevolgd.

Op het vlak van het beheer van hun bedrijf zijn kmo-managers autodidacten die leren op basis van een proefondervindelijk proces.

Er komt onvermijdelijk een tijd dat de oprichter van het bedrijf moet beslissen of hij de rol van manager op zich zal nemen of verder zal instaan voor de meer technische taken waarmee hij echt vertrouwd is en die hij verkiest. Het dagelijkse werk van een manager omvat vaak probleemoplossing, de oplossing van onverwachte incidenten en dringende zaken. In deze situaties verliezen ze vaak hun hoofddoelstelling uit het oog, zoals nadenken over de richting waarin ze het bedrijf willen sturen, de bepaling van doelstellingen en de uitwerking van een strategie om deze doelstellingen te realiseren.

Managers krijgen heel vaak het gevoel dat iets niet echt goed gaat in hun bedrijf, wegens een gebrek aan tijd, een gebrek aan middelen, een zwakke arbeidsmarkt of soms een combinatie van deze drie elementen.

Managers van kmo’s zijn er zich vaak niet van bewust dat hun dagelijkse problemen dezelfde zijn als die waarmee de meeste andere bedrijfsleiders geconfronteerd worden.

Kmo’s hebben een groot potentieel en zouden met de juiste hulpmiddelen zichzelf moeten kunnen consolideren als bedrijven van de toekomst.