Best
practices
handbook
for smes

About

Wie heeft de tool ontwikkeld?

 

 

 

Dit handboek werd uitgewerkt en opgesteld door de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Terrassa, in samenwerking met consultants die ervaring hebben met adviesverlening inzake bedrijfsbeheer aan micro-ondernemingen en kmo’s.

www.cambraterrassa.es

Waarom werd deze tool ontwikkeld?

De omvang van de ondernemingen heeft vaak een invloed op hun groei, en de meeste Catalaanse ondernemingen zijn net zoals in Vlaanderen kmo’s. Om het hoofd te bieden aan de toenemende competitiviteit werkt de Kamer van Terrassa een grootschalig verbeteringsplan uit om de bevordering van kmo-bedrijfsprojecten in een groeifase aan te moedigen en om de bedrijven te helpen om deze periode met succes te doorstaan.

Kmo’s worden steeds vaker geconfronteerd met grote moeilijkheden om te overleven op een erg concurrentiële geglobaliseerde markt die constant evolueert. Na de aanzienlijke inspanningen die ze leverden om zichzelf te positioneren op de markt, is er doorgaans een kritieke managementsituatie die cruciaal is voor de toekomst van het bedrijf: de nood om zich te focussen op hun bedrijfsontwikkeling om te groeien en zich te consolideren.

Managementbeleid, planning en een wereldwijde visie zijn cruciaal in een periode van groei.

Dit handboek werd opgesteld op basis van de ervaring die werd opgedaan tijdens consultancyopdrachten en opleidingen voor meer dan vijftig kmo’s. Hier en daar wordt stilgestaan bij de levensomstandigheden van kmo’s in een groeifase en bij het belang van goed bedrijfsbeheer. Daarnaast worden ook basistools voorgesteld die heel nuttig kunnen zijn.

Met deze publicatie hoopt de Kamer een bijdrage te leveren aan de professionele kwalificatie van de werkgevers, om een denkproces aan te moedigen en effectieve managementmiddelen aan te reiken.

Voor wie is deze tool ontwikkeld?

De tool heeft tot doel de basisconcepten van het bedrijfsbeheer uit te leggen aan alle ondernemers, ook zij zonder een specifieke opleiding bedrijfsbeheer.

Wie zou deze tool moeten gebruiken?

Deze tool is bestemd als ondersteuning voor ondernemingen tijdens de opleidings- of consultancyfasen. Het was de bedoeling een eenvoudig instrument te ontwikkelen om ondernemers en managers te doen nadenken over de verschillende aspecten die binnen hun bedrijf verbeterd kunnen worden om te groeien en zich te consolideren.

De handleiding is bestemd als een leiddraad voor de verschillende aspecten die bij opleidingen en adviesverlening aan bedrijven vaak aan bod komen, en biedt een overzicht van de belangrijke punten die in de praktijk soms over het hoofd worden gezien.