The
creative
entrepreneur

Tool

Mikä tekee yrittäjästä luovan?

Tässä vihkosessa kuvataan kymmenen ominaispiirrettä, jotka me CIDAssa – Ison-Britannian luovien alojen kehittämiskeskuksessa – olemme havainneet menestyneillä luovilla yrittäjillä, joiden kanssa työskentelemme.
Olemme tarkastelleet huolellisesti jokaista ominaispiirrettä ja analysoineet, mitä ne tarkoittavat, miten tunnistamme ne ja miten käytämme niitä työssämme.

Tässä vihkosessa esitämme ominaispiirteet tavalla, jonka ansiosta luovat yrittäjät – itsenäisesti tai ohjaajan kanssa – voivat tarkastella, mitä he tekevät ja miten he sen tekevät ja miettiä keinoja, miten he voisivat parantaa taitojaan entisestään.

Tämä työkalupakki sopii erityisesti luoville yrittäjille, joiden liiketoiminta on vasta varhaisissa vaiheissaan. He voivat olla nuoria, mutta he voivat myös olla aloittamassa toista tai kolmatta uraansa. Heillä voi olla erilaiset lähtökohdat, mutta he todennäköisesti haluavat aloittaa yritystoiminnan yhdestä seuraavasta syystä, tai näiden syiden yhdistelmästä:

  • He haluavat ansaita elantonsa luovuudellaan
  • He näkevät mahdollisuuden kehittää yhteisöjään luovuutensa kautta
  • He uskovat, että heidän ideansa voisi olla sovellettava ja tuottava

Miten se toimii

Luovan yrittäjän kehittymistä auttavat taidot eivät eroa niistä, jotka auttavat kaikkia muitakin yrittäjiä. Ero onkin siinä, mikä ajaa eteenpäin suurinta osaa niistä, jotka ryhtyvät yrittäjäksi luovuutensa tuloksena. Pohjimmiltaan:

  • Heitä motivoi itse työ eikä “mukanaolo liiketoiminnassa”
  • Heitä vievät eteenpäin arvot eikä tuotto
  • He luovat markkinoita eivätkä niinkään vastaa markkinoiden tarpeisiin
  • He ovat käsitteellisiä ajattelijoita

Luovan yrittäjän työkalupakki tunnistaa nämä ominaispiirteet ja luo viitekehyksen, jossa niitä voidaan onnistuneesti kehittää.
Tasojen, tekijöiden ja tehokkaan toiminnan mittareiden avulla voimme kuvailla, mitä meiltä odotetaan ja mitä odotamme itseltämme. Lainasimme nämä edellä mainitut termit taito-ohjelmasta, jota käytetään eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF).

Taso: taso kuvailee taidot, tiedot ja osaamisen, joita tarvitaan tiettyyn tehtävään tai työhön.

Tekijät: jokainen taso koostuu tekijöistä, jotka kuvastavat enemmän tason sisältöä.

Tehokkaan toiminnan mittarit: nämä ovat keinoja, joilla havainnollistamme, ettemme ainoastaan ymmärrä tekijöitä, vaan toteutamme niitä myös käytännössä. Mittarit kuvaavat, mitä pitäisi pystyä tekemään yltääkseen kuvatulle tasolle.

Tässä on esimerkki siitä, miten luovan yrittäjän kanssa toimiva ohjaaja voisi käyttää työkalupakkia:


Istunto 1 – työkalupakin esittely
Ohjaaja ja luova yrittäjä työskentelevät yhdessä
Ohjaaja rohkaisee luovaa yrittäjää kertomaan liikeideastaan. He käyvät yhdessä lyhyesti läpi jokaisen ominaispiirteen. Keskustelun kautta ohjaaja varmistaa, että luova yrittäjä ymmärtää jokaisen tason, tekijät ja mittarit.
Ohjaaja tekee luova yrittäjän kanssa harjoituksen arvojen määrittämisestä.
Luova yrittäjä työskentelee yksin
Luova yrittäjä tarkastelee kahta tai kolmea ensimmäistä ominaispiirrettä (arvolähtöisyys, käsitteellinen ajattelu, strateginen ajattelu) ja valmistelee esimerkit tehokkaan toiminnan mittareista – esim. ”Ryhdyin tähän työhön, koska halusin työskennellä yritykselle, joka uskoo reiluun kauppaan.”

Istunto 2
Ohjaaja ja luova yrittäjä työskentelevät yhdessä
Ohjaaja ja luova yrittäjä käyvät läpi jokaisen ominaispiirteen, jonka yrittäjä on valmistellut. Luova yrittäjä kertoo esimerkkinsä tehokkaan toiminnan mittareista. Keskustelemalla ohjaaja ja luova yrittäjä miettivät, onko esimerkki hyvä tehokkaan toiminnan mittari, tyydyttävä mittari, vai tarvitseeko mittaria kehittää vielä lisää.
Hyvä: Luova yrittäjä ymmärtää selvästi, mitä taso ja tekijä tarkoittavat ja on kyennyt antamaan esimerkin (mittarin) siitä, miten hän toteuttaa sen käytännössä
Tyydyttävä: Luova yrittäjä näyttää ymmärtävän tason ja tekijän, muttei ole kyennyt antamaan esimerkkiä tehokkaan toiminnan mittarista
Kehitettävää: Luova yrittäjä ei täysin ymmärrä tasoa tai tekijää ja tarvitsee apua niiden yhdistämisessä kokemukseensa
Jokaisen mittarin sivussa on ruudukko, joka on jaettu “hyvään”, “tyydyttävään” ja “kehitettävään”. Kun ohjaaja ja luova yrittäjä ovat käyneet läpi tekijät ja päättäneet, mitä osa-alueita he haluavat kehittää lisää, he voivat käyttää toiminta- ja arviointilomaketta (vihkosen lopussa) kehityksen suunnittelun avuksi.
Luova yrittäjä työskentelee yksin
Luova yrittäjä tarkastelee kahta tai kolmea seuraavaa ominaispiirrettä ja valmistelee esimerkit tehokkaan toiminnan mittareista.

Istunto 3
Istunnot jatkuvat kuten yllä, kunnes kaikki ominaispiirteet on käsitelty ja ohjaaja ja luova yrittäjä ovat sopineet toimintasuunnitelmasta.

Seuranta
Ohjaaja ja luova yrittäjä sopivat tapaamisesta tietyn ajan kuluttua seuratakseen edistystä ja arvioidakseen tehokkaan toiminnan mittareita.