GPS for
enterprises

Tool

MITEN SE TOIMII?

Yritys GPS sopii 10¬–12 hengen ryhmille. Paras vaihtoehto on sekoittaa eri osa-alueiden ihmisiä: johtajia, varastovirkailijoita, henkilöstöpäälliköitä, sihteereitä jne. Mukana olisi hyvä olla myös ulkopuolisia henkilöitä kuten asiakkaita, tavarantoimittajia ja asiantuntijoita, jotka tuntevat sektorin. He tuovat mukanaan erilaisen näkökulman.
Ryhmässä mietitään, miten te ja organisaationne reagoitte erilaisiin trendeihin ja kehityssuuntiin, jotka on lueteltu GPS-laudalla.
Voitteko tuoda uusia tuotteita tai palveluita markkinoille? Voitteko parantaa markkinointitapaanne? Ottaa käyttöön uusia prosesseja? Kehittää uuden liiketoimintamallin?

GPS-ISTUNTO KOOSTUU KOLMESTA KIERROKSESTA

  • Kierros 1: ideoiden tuottaminen. Osallistujat keksivät pareittain ideoita laudalla luetelluista trendeistä ja kehityssuunnista.
  • Kierros 2: ideoiden valinta. Ryhmä valitsee parhaat ideat.
  • Kierros 3: ideoiden laajennus. Osallistujat laajentavat parhaita ideoita pienryhmissä ja luovat projektikortin.

Istunnon jälkeen on hyvä kirjoittaa raportti. Siten osallistujat joutuvat miettimään jonkin aikaa GPS-istuntoa eikä mikään ”suurista ideoista” pääse unohtumaan. Lisäksi voidaan varmistaa, että valitut ideat todella olivat parhaita.

AJOITUS

Tyypillisesti GPS-istunnot kestävät 2,5–3 tuntia. Useimmat yritykset varaavat istunnolle puoli päivää. Kolmen tunnin jälkeen saadaan lista ideoita, karkea otos paremmista ideoista ja useita yksityiskohtaisemmin käsiteltyjä parhaita ideoita.