GPS for
enterprises

About

Kuka työkalun on kehittänyt?

 

 

 

 

Yritys GPS –työkalun on kehittänyt Flanders District of Creativity.

Flanders DC (District of Creativity, voittoa tavoittelematon järjestö) on flaamilainen organisaatio luoville yrittäjille. Flanderin alueen hallitus perusti Flanders DC:n tekemään yrittäjien Flanderista luovemman ja luovasta Flanderista yritysmäisemmän ja luomaan niiden välille synergioita. Toteuttaakseen sen Flanders DC rakentaa tietoa, luo tietoisuutta, järjestää verkostoitumista ja kehittää käteviä työkaluja ihmisille, jotka haluavat ryhtyä luoviksi ja innovatiivisiksi yrittäjiksi. Flanders DC hyödyttää yrittäjiä, kouluttajia, lapsia ja nuoria, päättäjiä ja suurta yleisöä.

Lisätietoja: www.flandersdc.bewww.flandersdc.be/blog

Miksi tämä työkalu kehitettiin?

Yritys GPS kehitettiin yritysten tulevaa tarkastelua varten, pienentämään kuilua nykyisten ja tulevien yritysten välillä tieteen, teknologian, yhteiskunnan ja markkinoiden kehittyvien trendien perusteella. Syvällisemmällä tasolla yritys GPS käsittelee innovaatioristiriitaa: teemme paljon tutkimusta ja näemme paljon asioita, mutta silti näemme puutteita tämän tiedon mahdollisuuksien arvottamisessa. Yritys GPS myös kannustaa istuntojen järjestäjiä kutsumaan ulkopuolisia ihmisiä arvoketjun eri kohdista sekä asiantuntijoita tutkimuskeskuksista.

Kenelle tämä työkalu on kehitetty?

Alun alkaen yritys GPS tarkoitettiin PK-yrityksille. Työkalua on kuitenkin käytetty myös suuremmissa aivoriihissä, jopa 500 ja 1 000 ihmisen kanssa. Yritys GPS -työkalua on onnistuneesti sovellettu useilla eri sektoreilla, julkisella, yksityisellä ja voittoa tavoittelemattomalla; liiketoiminnassa, tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Miten tätä työkalua pitäisi käyttää?

Työkalua voidaan käyttää 8–12 hengen ryhmissä (yhdessä tai useammassa) jolloin ohjaaja valmistelee, toteuttaa ja kokoaa istunnon. Lisätietoja löytyy käsikirjasta.