Creativity

LUOVUUSTESTI

Viime vuosina luovuudesta on tullut arvostettu taito. Luovat ihmiset osaavat yhdistää jo olemassa olevia mahdollisuuksia saavuttaakseen uusia ja odottamattomia ratkaisuja. Luovuus on olennainen osa innovatiivista liiketoimintaa. Kaikissa meissä on luovuutta; toisilla enemmän kuin toisilla. On kuitenkin hyvä muistaa se, että tällä ominaisuudella on myös huonot puolensa. Tunnollisuus ja standardoidut työtavat merkitsevät laadukkuuden kannalta enemmän kuin pelkkä luovuus. Tee testi (englanniksi) nähdäksesi kuinka luovasti ajattelet.

IDEOIDEN KEHITTÄMINEN

Luovuus tarkoittaa kykyä kehitellä runsaasti uusia ideoita. Kysymys kuuluukin: miten ja mistä näitä ideoita voi saada? Kaikkein ensimmäiseksi sinun täytyy oppia ajattelemaan luovasti. Sen jälkeen voit aloittaa aivoriihityöskentelyn, joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Kehittele tällä tavoin runsaasti ideoita ja valitse niistä parhaat, joita voit työstää yksityiskohtaisemmin (englanninksi).

IDEOIDEN LAAJENTAMINEN

Pelkästään hyvän idean keksiminen ei riitä. Idealle täytyy tehdä jotakin. Aivoriihi on hyvä tapa tähän. Sen avulla voit laajentaa ja kehittää ideoitasi edelleen.

TEE YRITYKSESTÄSI LUOVA

Luovuudesta on tullut välttämättömyys yritysmaailmassa. Yritysten täytyy löytää erilaisia, uusia ja parempia ratkaisuja vastatakseen jatkuvasti kasvavan kilpailun tuomiin haasteisiin. Tähän tarvitaan luovuutta. Mutta kuinka yrityksen tai organisaation voi muuttaa luovaksi? Flanders DC Knowledge Centren julkaisemassa tutkimuksessa (vain hollanniksi) “The innovation process in large companies and SMEs” tarjotaan tähän 9 neuvoa (englanniksi).