Co-
innovation

Tool

MITEN SE TOIMII?

Co-Innovation (myöh. Co-In) yhdistää oppimisen, johtamisen ja organisaatioiden teorioita innovatiivisella tavalla. Työkalulla osallistetaan, motivoidaan, innostetaan sekä opitaan uusia työkaluja ja vuorovaikutusta samanaikaisesti kun ratkaistaan olemassa olevaa organisaation haastetta.

Tämän käsikirjan tavoitteena on kertoa Co-Innovation -työkalun käytöstä liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittäjille. Valmentajuus on liiketoiminnan kehittäjille uusi näkökulma perinteisen konsultaationäkökulman rinnalle. Itselleni valmentajuuteen kasvaminen on ollut kymmenen vuoden oppimisprosessi, joka on vaatinut lukuisia toistoja, rutiinien omaksumista ja myös epäonnistumisia. Haastavinta on ollut ymmärtää valmentajan rooli fasilitaattorina ja innostajana oman asiantuntijaroolin rinnalla. On ollut tärkeää sisäistää, että uuden tiedon siirtämisen lisäksi organisaatio on osallistettava ja innostettava toteuttamaan muutosta sekä jakamaan tietoa ja ajattelemaan yhdessä. Organisaatio on valmennettava oppimaan. Dialogin, valmentajuuden ja erilaisten luovuustyökalujen avulla tämä on mahdollista.
Kun Co-Innovation -työkalu toimii, kokee organisaatio prosessin omakseen, ja samalla saadaan aikaan positiivista hyrinää sekä opitaan työkaluja, joiden avulla kehitystyötä voidaan jatkaa. Onnistuminen vaatii kehittäjältä suunnitelmallisuutta ja työkalun hallintaa, mutta myös heittäytymistä sekä uskoa ihmisen taitoihin ja haluun olla osallisena kehittämisessä. Toivotamme sinulle hyvää matkaa!