Co-
innovation

About

Ketkä ovat kehittäneet tämän työkalun?

 

 

Co-Innovation -työkalun ovat kehittäneet Luova Tampere -ohjelma ja Proakatemia, joka on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyysyksikkö. Valmentajan käsikirjan on kirjoittanut Tiina Lindberg, Proakatemian ja Vapaa pudotus Oy:n valmentaja. Innovointikortit ovat laatineet Antti Vuento ja Katri Hakala.

Luova Tampere on Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma ja Suomen suurin alueellinen luovan talouden kehittämishanke, joka toteutetaan vuosina 2006-2011. Ohjelma kehittää luovia toimialoja, edistää innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä sekä kasvattaa Tampereen vetovoimaa.

www.creativetampere.fi - www.luovatampere.fi

Miksi tämä työkalu kehitettiin?

Co-Innovation -työkalu on kehitetty yrityksille, yhteisöille ja muille organisaatioille, jotka haluavat oppia uusia innovointimenetelmiä, valmentajuutta, yhteistyömenetelmiä ja kollektiivisen tiedon jakamista sekä viedä uudet toimintatavat osaksi yrityksen toimintakulttuuria.
Valmentajuus on liiketoiminnan kehittäjille uusi näkökulma perinteisen konsultaationäkökulman rinnalle.

Kenelle tämä työkalu on kehitetty?

Työkalua voivat hyödyntää niin nuoret, vanhat, pienet kuin suuretkin yritykset. Työkalua voidaan käyttää myös monialaiseen yhteistyöhön ja innovointiin sekä asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistuotantoon. Se on monipuolinen kehittämistyökalu, joka luo organisaatioon innostavan ja osallistavan työkulttuurin.

Miten tätä työkalua tulisi käyttää?

Co-Innovation -työkalua voidaan käyttää tiimeissä (min. 4 ihmistä) yhdessä valmentajan kanssa missä tahansa yrityksen elinkaaren vaiheessa. Työkalumme voidaan myös nähdä innovaatioprosessin aloituspisteenä.