Best
practices
handbook
for smes

Tool

Kenelle käsikirja on tarkoitettu

Hyvien johtamistapojen käsikirja on kirjoitettu mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on parhaillaan meneillään kasvuprosessi ja jotka haluavat selviytyä onnistuneesti tästä vaiheesta ja vahvistaa liiketoimintaansa.

Suuret yritykset on jätetty pois tästä tutkimuksesta, koska niiden ongelmat ja ominaispiirteet ovat erilaisia.

PK-yritykset voivat kuulua mihin toimintasektoriin tahansa, sillä tässä kuvatut toimintatavat muodostavat perustan hyvälle liikeorganisaatiolle sektorista riippumatta.

PK-yritysten johtajat

PK-yritykset tekevät tuotteita, joita yrityksen perustaja ymmärtää täydellisesti. Samalla henkilöllä ei usein kuitenkaan ole varsinaista liikkeenjohdon koulutusta.

PK-yrityksen johtaja on yleensä itseoppinut johtaja, joka oppii yrityksen ja erehdyksen kautta. Tämä voi tulla yritykselle kalliiksi.

Jossakin vaiheessa koittaa väistämättä hetki, jolloin yrityksen perustajan on päätettävä, omaksuako johtajan rooli vai jatkaako teknisempien tehtävien parissa, jotka ovat hänelle ehkä tutumpia ja mieluisampia. Johtajan päivittäinen työ sisältää yleensä vianmääritystä sekä yllättävien tilanteiden ja kiireellisten asioiden hoitamista. Näiden tilanteiden takia he unohtavat usein päätarkoituksensa kuten yrityksen kehittämissuunnan miettimisen, tavoitteiden asettamisen ja niiden saavuttamiseksi tarkoitetun strategian suunnittelemisen.

Johtajista tuntuu usein, että yrityksessä on jokin pielessä, sillä ajasta tai resursseista on pulaa, työmarkkinat ovat huonot tai kaikki nämä toteutuvat yhtä aikaa.

PK-yritysten johtajat eivät useinkaan tiedosta, että suurin osa heidän päivittäisistä ongelmistaan on samoja kuin useimmilla muillakin yritysjohtajilla.

PK-yrityksissä on paljon potentiaalia ja oikeilla työkaluilla ne voivat vahvistua tulevaisuuden yrityksiksi.